App voor Schrijnwerkers en Interieurbouwers

In tegenstelling tot algemene aannemers die een project van A tot Z coördineren, hebben aannemers voor ramen, deuren, veranda’s, keukens etc vaak veel kortlopende projecten. Ze vormen namelijk één schakel in het bouwproces van een nieuwbouw, maar doen ook veel verbouwingen van bv 1 a 2 dagen werk.

Al die verschillende kortlopende projecten brengen vrij veel administratie met zich mee. Voor elk project(je) moet een opmeting gebeuren en een offerte verstuurd worden.

Die opmeting gebeurt bij de meeste aannemers ter plaatse met pen en papier, waarna dat ingevuld blad papier – eens terug op kantoor – afgegeven wordt aan iemand van de calculatie. Dit is vaak moeilijk leesbaar, en bovendien zitten er nog geen foto’s bij. In het beste geval worden de foto’s achteraf per mail doorgestuurd.

Bij goedkeuring van de offerte door de klant wordt het project in de planning gestoken en moeten de materialen gekocht of geproduceerd worden. Vervolgens gaat een ploeg bij de klant voor de eigenlijke plaatsing of installatie. Het is belangrijk dat ook hiervan de nodige foto’s genomen worden, en aantal controle-punten uit een checklijst of sjabloon afgelopen worden. Als er na installatie/plaatsing klachten zijn, dan kan een kort verslagje met een lijst van foto’s die de status tonen bij afwerking zeer nuttig zijn om lastige discussies te vermijden.

Onze ArchiSnapper App is een eenvoudige tool die zowel bij de opmeting als bij de eigenlijke uitvoering kan helpen alles meteen digitaal te registreren: een checklijst aflopen, opmerkingen noteren, meteen foto’s toevoegen, schetsen op een witte achtergrond of op een foto, …  Na elk werfbezoek wordt er op basis van deze opmerkingen, foto’s en schetsen automatisch een verslag gegenereerd.

Na een opmeting is het verslag digitaal beschikbaar van zodra de opmeter bij de klant vertrekt en kan de calculatiedienst meteen aan de slag op basis van een duidelijk verslag (inclusief foto’s, vereiste materialen, afmetingen, …). Bij de eigenlijke uitvoering kan bijgehouden worden wat er nog moet gebeuren en kan er op bij einde werken ook een verslag gemaakt worden (met voldoende foto’s) dat eventueel zelfs naar de klant kan gestuurd worden.

Hierdoor is het niet meer nodig opmerkingen met pen en papier te noteren en dan te gaan afgeven op kantoor, foto’s met een kabel op de PC te zetten en dan door te mailen etc.

Hieronder tonen we hoe schrijnwerk-bedrijven ArchiSnapper kunnen gebruiken bij opmeting en uitvoering.

Opmeting doen met de ArchiSnapper App

Stap 1: checklijst ‘opmeting’ instellen.

Maak een eigen checklijst (sjabloon) op die dan kan gebruikt worden voor alle opmetingen.

Checklijst Opmeting Ramen en Deuren met ArchiSnapper

Stap 2: Opmeting met de App meteen ter plaatse registeren

Op basis van deze checklist kan de opmeter dan voor eender welk project (klant) een opmeting doen.

Voeg bepaalde werfgegevens toe, zoals zelf ingesteld in de checklijst: bv type bouw, toestand ondergrond, te voorziene materialen, …

Voeg vervolgens informatie, foto’s en afmetingen toe per raam (of deur):

ArchiSnapper - opmeting met checklijstArchiSnapper - opmeting met checklijst

 

ArchiSnapper App - opmeting met checklijst

 

 

 

 

 

Merk de dropdown op van mogelijke teksten die aangetikt kunnen worden en dan verder aangevuld kunnen worden. Deze dropdown van mogelijke teksten kan je zelf instellen via de checklijst. Zo vermijd je overbodig tikwerk. Dit kan ook voor de andere invulvelden gebruikt worden, bv ‘type materiaal’:

ArchiSnapper - werken met checklijsten

 

 

 

 

 

Zie hier een filmpje van 3 minuten dat toont hoe je een opmeting kan doen met de App:

Uitvoering en oplevering met de ArchiSnapper App

Ook tijdens de uitvoering kan het handig zijn om bepaalde gegevens met bijhorende foto’s meteen digitaal te registeren. Bv de nog openstaande punten, of bepaalde zaken die vanop kantoor nog moeten gebeuren (materialen bijbestellen, nieuwe afspraak inplannen, …), etc. Ook dat kan eenvoudig ter plaatse met deze App gebeuren.

Een heel belangrijk moment is de uiteindelijke afronding van de plaatsing of installatie. Ook hiervoor kan een korte checklijst opgemaakt worden: dit dan een lijst van te controleren punten alvorens een project als afgewerkt en klaar voor facturatie kan beschouwd worden (bv opkitten, alles proper en opgeruimd achterlaten, …). Om eventuele disputen te vermijden is het cruciaal om voldoende foto’s te trekken van het project bij oplevering.