Punch list App ArchiSnapper

Wat is een toolboxmeeting


Een toolboxmeeting is een kort periodiek werkoverleg met als bedoeling iedereen bewust te maken van de verschillende veiligheidsaspecten en gevaren op de bouwwerven en zo de veiligheid op de werkplek te verhogen. Toolboxmeetings zijn in vele landen verplicht voor het behalen en behouden van bepaalde certificaten (bv VCA** in België en Nederland).

De kracht van het houden van goede toolboxen zit in het bespreken van werksituaties die directe impact hebben op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Vergeet niet dat een zwaar accident een medewerker zijn gezondheid en carrière, en het bedrijf miljoenen aan vergoedingen kan kosten.

Een paar tips voor het organiseren van effectieve toolboxmeetings

1. De toolboxmeetings worden georganiseerd door projectleiders of werfleiders

Dit toont dat ook zij betrokken zijn en veiligheid belangrijk vinden. Als enkel de veiligheidsverantwoordelijke dit organiseert wordt dit snel beschouwd als een verplicht nummertje. De veiligheidsverantwoordelijke kan de projectleiders de nodige instructies geven.

2. Kies een actueel onderwerp

Heeft iemand onlangs een incident meegemaakt of zich gekwetst? Of is er iets op het nieuws geweest onlangs inzake veiligheid in de bouwsector? Zijn we net aan de hoogtewerken begonnen? Neem dat dan op als onderwerp in plaats van iets wat minder aan de orde of actueel is. Hier kan wat inspiratie gevonden worden voor mogelijke toolboxmeeting onderwerpen.

3. Maak een planning op

Toolboxmeetings worden vaak maandelijks gehouden. Communiceer de planning bij aanvang van het project met de betrokken partijen zodat iedereen op de hoogte is en er geen excuses zijn om niet aanwezig te zijn. De toolboxmeetings worden best in de ochtend gehouden zodat dit vers in het hoofd zit.

4. Hou het kort en to the point

Een goed richtlijn voor de duur van een toolboxmeeting is 10 a 15 minuten. Als dit langer duurt zakt de concentratie weg en blijft ook de hoofdboodschap minder hangen.

5. Documenteer de meeting

Documenteer wie er aanwezig was, wat er besproken is en welke afspraken gemaakt zijn. Deze verslagen zijn trouwens nodig bij controles in kader van certificatie. Als je met ArchiSnapper werkt, dan kan je een checklijst voor toolboxmeetings aanmaken zodat je eenvoudig de toolboxmeeting kan documenteren in een verslag, rechtstreeks van op de werf.

Veiligheid in de bouwsector krijgt meestal onvoldoende aandacht zolang er geen ernstige incidenten zijn. Als er langere tijd geen incidenten zijn verslapt de aandacht waardoor het risico toeneemt. Toolboxmeetings zijn een ideale manier op een efficiënte manier (15 minuten per maand per project) het thema veiligheid weer op de voorgrond te plaatsen bij alle medewerkers, en zo een veiligere bouwplaats te creëren.

(Visited 558 times, 1 visits today)