Acht Voorbeelden van Verspilling in de Bouwsector

Acht Voorbeelden van Verspilling in de Bouwsector

De bouwsector is in veel opzichten succesvol. Helaas wordt er niet altijd even efficiënt gewerkt. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 50% van de tijd in feite wordt verspild aan onproductieve activiteiten.

Verspilling zijn eigenlijk alle handelingen en activiteiten in het bouwproces die overbodig zijn. De eindwaarde voor de klant blijft ongewijzigd wanneer we deze handelingen zouden elimineren. Het probleem is dat deze vaak niet goed zichtbaar zijn en veelal onopgemerkt blijven voor het personeel.

Wil je de inefficiëntie en de verspilling in je bouwprojecten terugbrengen? Wil je meer waarde creëren voor je klanten?

Wij zochten voor jou uit welke soort verspillingen frequent worden aangetroffen bij bouwprojecten. Neem je processen onder de loep en stuur bij waar nodig zodat jij ook kan bouwen zonder verspilling!

1/ Defecten

Iedereen kent het verhaal! Iets is niet correct uitgevoerd… én moet worden gerepareerd, vervangen of overgedaan. Beschadigd materiaal, werk dat moet worden overgedaan en allerlei soorten losse klusjes behoort tot de ‘defecten’. Bijvoorbeeld: een vloer die niet volgens de juiste instructies is gelegd of een goed gebouwde muur die vervolgens door de elektricien wordt beschadigd,…

2/ Overproductie

Hiermee viseren we op het produceren van een overschot aan materiaal, of het moeten bestellen van extra materiaal omdat de kwaliteit de wensen over laat. Dit staat haaks tegenover het “Just-in-time” gedachtegoed, dat kan worden samengevat als het op het juiste moment produceren en leveren van de exacte hoeveelheid materiaal dat nodig is voor de werkzaamheden. Niet alleen een teveel aan materiaal, maar ook materiaal dat te vroeg is geleverd kan worden gekenmerkt als verspillend. Het zorgt immers voor een overtollige voorraad, die misschien zelfs onbruikbaar blijkt omdat het ontwerp in tussentijd is veranderd.

3/ Voorraad

Overproductie kan op zijn beurt ertoe leiden dat men als het ware bedolven wordt onder materiaal. Hieronder valt materiaal dat op de bouw- of werkplaats is opgeslagen, werk in uitvoering en ongebruikt gereedschap en onderdelen. Hoewel het voor de voortgang van het project noodzakelijk is enige voorraad bij de hand te hebben, dient toch te worden nagestreefd de hoeveelheid opgeslagen materiaal zo gering mogelijk te houden, zodat niet teveel ruimte in beslag wordt genomen.

4/ Overbodige handelingen

Een ander soort verspilling houdt dubbel werk in het productieproces in, zoals transformatie van- of een dubbele behandeling van materiaal. Ook kunnen de administratieve en logistieke werkzaamheden die bij het bouwproces horen ertoe leiden dat gegevens meerdere keren worden ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan formulieren die door meerder personen worden ondertekend, het invoegen van nota’s en foto’s in rapporten en het maken van overbodige aantekeningen, etc.

5/ Onnodige verplaatsingen

Hiermee bedoelen we de extra tijd en energie die worden uitgetrokken door het personeel als gevolg van inefficiënte processen. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd die wordt besteed aan het zoeken naar gereedschap of een dossier, of de extra afstanden die moeten worden gelopen als gevolg van een inefficiënte indeling van de werf. Dit zal je wellicht bekend in de oren klinken…

6/ Extra transport

Niet alleen het personeel, maar ook materiaal of apparatuur kan onnodig worden verplaatst. Dit kan zijn van de ene werf naar de andere, of van een opslagruimte eerst naar een tijdelijke opslagplek en vervolgens naar de werf. Dit type verspilling zal nooit voor 100% kunnen worden voorkomen, maar dient toch zoveel mogelijk te worden beperkt. Overbodig transport kost niet alleen extra tijd, maar daarnaast kan het materiaal tijdens het transport beschadiging oplopen.

7/ Wachten

Hier denken we concreet aan personeel dat moet wachten op de levering van materiaal, of oponthoud doordat een voorafgaande handeling nog niet klaar is. Hierbij kan ook gedacht worden aan wachttijd doordat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, zoals personeel dat niet verder kan zonder een bepaalde bouwtekening, een projectmedewerker die wacht op een update van de voortgang of de loonadministratie die wacht op de urenregistratie.

 

8/ Onderbenutting van capaciteiten

Onderbenutting van talenten, vaardigheden en kennis valt niet onder de “Seven Wastes” (of 7 Mudas) uit de literatuur van Lean, maar wordt wel algemeen onderkend als een verspilling die veelvuldig wordt aangetroffen in de industriële sector. Uw personeel is uw meest waardevolle activum: het is van groot belang hen verantwoordelijkheden te geven en hun mening mee te laten wegen in situaties waarin hun vaardigheden kunnen bijdragen aan verbetering.

Nu je de verschillende vormen van verspilling in de bouwsector kent, kan je zelf aan de slag gaan. Hier een paar vragen om je op weg te helpen:

  • Hoe zit het met de wachttijden ten gevolge van bijvoorbeeld het niet-beschikbaar zijn van de materialen?
  • Doen jullie arbeiders onnodige verplaatsingen op de werf?
  • Hebben jullie vaak te maken met uitvoeringsfouten resulterende rework. Bijvoorbeeld: niet-opgeleverde werken, niet-naleven van regelgeving,…
  • Op welke manier wordt de voorraad bijgehouden en de financiële impact ervan?
  • Hoe verloopt het logistieke beheer (transport)?
  • Zijn jullie geconfronteerd met overproductie? Denk maar aan: uitvoering van meerwerken zonder toestemming van de klant, talloze vergaderingen en rapporten, etc.
  • Hebben jullie last van het teveel aan processtappen. Bijvoorbeeld: overdaad aan controles.

Lukt het om de verspilling(en) in jouw bouwprojecten te identificeren? Eens je hier zicht op hebt, ga ze dan beperken of zelfs elimineren. Stap voor stap!

We hopen dat dit artikel voor jou van nut zal zijn bij het verbeteren van de productiviteit van je bouwprojecten. Mocht je naar aanleiding van deze blogpost vragen of opmerkingen hebben of je wilt graag jouw ervaringen delen, laat het ons gerust weten en stuur ons een mailtje naar info@archisnapper.com.

(Visited 473 times, 1 visits today)