archisnapper app functionaliteiten

Overzicht van de Belangrijkste ArchiSnapper Functionaliteiten

ArchiSnapper bevat een aantal functionaliteiten die misschien niet altijd even gekend zijn maar die, eenmaal je ze onder de knie hebt, je helpen het beste uit de tool te halen. Ben je nieuw bij ArchiSnapper? Bekijk dan eerst deze live…

voorbeeld werfverslag archisnapper

Voorbeeldverslagen ArchiSnapper

Het samenstellen van je opmerkingen tijdens rondgangen, veiligheidsinspecties en opleveringen in een verslag, neemt uren tijd in beslag. Beperk je papierwerk op het einde van de dag door je verslagen op de werf op te maken met de ArchiSnapper App….

16 tips voor een perfecte oplevering

15 Handige tips voor het maken van veiligheidsverslagen met ArchiSnapper

Hieronder delen we een aantal nuttige tips in verband met het werken met ArchiSnapper/SafetySnapper, om zo nog meer tijd uit te sparen bij het opvolgen van jouw werven! Ben je nieuw bij ArchiSnapper/SafetySnapper, bekijk dan eerst deze live demo video…

archisnapper manual

ArchiSnapper Handleiding

Hieronder volgen de belangrijkste (maar niet alle) functionaliteiten van ArchiSnapper, en hier alvast ook een korte live demo die in 10 minuten toont hoe ArchiSnapper werkt. Projecten en contacten toevoegen (kantoortoepassing) Projecten en contacten worden toegevoegd vanaf hier via de online…

de ultieme gids voor veiligheidsinspecties

Veiligheidsinspecties op Bouwwerven – De Definitieve Gids

Eerst en vooral werpen we een blik op de statistieken van Fedris (het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s), uit het Jaarverslag 2017-2018 van Confederatie Bouw om te benadrukken hoe belangrijk het is de veiligheid op bouwwerven te verbeteren: “Een onderzoek van de arbeidsongevallen…

oplevering met archisnapper app

Eenvoudige Tips Voor Een Geslaagde Oplevering Van Je Nieuw Project

Dit artikel bouwt voort op een eerder artikel, waarin ik het onderwerp opleveringslijst heb behandeld. Kort samengevat: op het moment dat een bouwproject grotendeels voltooid is, dwz de bouw is op een paar kleine tekortkomingen na klaar en het gebouw…

wat is een oplevering - archisnapper blog

De Oplevering Eenvoudig Uitgelegd.

De in de bouw gebruikte term opleveringslijst of opleveringsverslag verwijst naar een lijst met herstelwerkzaamheden en afwerkingen die nog moeten worden voltooid voordat het bouwproject, in overeenstemming met het aannemingscontract, kan worden opgeleverd. Wanneer het project in de eindfase zit…