werfverslag met archisnapper app voor de bouw

De Bouwstenen van een Professioneel Dagverslag voor de Bouw

In De Ultieme Gids voor Dagverslagen in de Bouw beschrijven we uitvoerig wat een dagverslag is, wat het belang is van dagverslagen, en ook de best practices voor het maken van dagverslagen.

In dit artikel hier zoomen we in op de belangrijkste elementen van een professioneel dagverslag. Uiteraard is het belangrijkste onderdeel van het verslag de lijst van taken en werken in uitvoering. Een overzichtelijk dagverslag waarin alle betrokken partijen een duidelijk overzicht hebben van de stand van zaken van de werf, is cruciaal voor een vlot verloop van de werf.

Er zijn echter ook nog tal van andere zaken die het dagverslag volledig maken en die jou indekken tegen schadeclaims, jouw professioneel imago versterken, en de communicatie en planning bevorderen.

Bij de ontwikkeling van ArchiSnapper hebben we met verschillende bouwbedrijven gesproken over hoe ze dagverslagen beheren.

We zagen daarbij vaak dezelfde elementen terugkomen. En deze willen we graag met jou delen.

Het is geen rocket science, gewoon een handig overzicht van de belangrijkste bouwstenen van een professioneel dagverslag:

 1. Nummer van het verslag
 2. Titel verslag
 3. Projectgegevens
 4. Datum en uur
 5. Contactgegevens van de betrokken en aanwezige partijen
 6. Weersomstandigheden
 7. Manuren
 8. Materieel en materiaal
 9. Uitgevoerde en geplande werkzaamheden
 10. Vertragingen
 11. Veiligheidsobservaties
 12. Divers
 13. Aansprakelijkheid
 14. Huisstijl

1. Nummer van het verslag

Om een dagverslag te identificeren is een uniek identificatienummer noodzakelijk.

Dit nummer van het verslag is vaak een combinatie van de projectnummer en een volgnummer per verslag voor dat project, b.v. Project XYZ-5.

Dit betekent: “Dagverslag nummer 5 voor project XYZ”.

Het unieke verslagnummer is ook gemakkelijk om aan te refereren in de navolgende correspondentie “Zoals gesteld in dagverslag XYZ-5, hebben we …”.


2. Titel verslag

De titel is kort en bondig. Het moet meteen duidelijk maken waar de tekst over gaat: “Dagverslag 5 voor project XYZ”.


3. Projectgegevens

Naam en adres van het project, een korte beschrijving van het project en de projectnummer.

Als iemand jouw verslag krijgt, willen ze meteen weten over welk project dit gaat zonder dat ze dit uit moeten zoeken.


4. Datum en uur

Noteer duidelijk de datum en uur van het dagverslag.


5. Contactgegevens van de betrokken en aanwezige partijen

Voeg een contactentabel met de gegevens van de betrokken partijen. Duid eventueel aan wie aanwezig was tijdens de inspectie op de werf.


6. Weersomstandigheden

Neem de weersomstandigheden op in je dagverslag.

De bouwsector is één van de sectoren die afhankelijk is van het weer, waardoor het soms moeilijk of onmogelijk is om te werken. Weersomstandigheden, zoals sneeuw, regen, storm of hitte kunnen vertragingen veroorzaken en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

Hieronder een illustratie van hoe de titel van het verslag, de projectgegevens, de status van het project, de weersomstandigheden en de contactpersonen worden weergegeven in een ArchiSnapper verslag:

ArchiSnapper dagverslag projectgegevens, datum en nummer, weersomstandighedenorbeeld


7. Manuren

Noteer in je dagverslag het aantal medewerkers op het project en het aantal gewerkte uren, zodat hier later – wanneer de factuur volgt – geen discussies over ontstaan.


8. Materieel en materiaal

Geef een stand van zaken weer betreffende materiaal/materieel: welke materialen zijn verbruikt, op welke materialen of materieel wordt er eventueel gewacht.


9. Uitgevoerde en geplande werkzaamheden

Dit is de kern van het verslag. Noteer de huidige activiteiten, welke werken vandaag uitgevoerd werden en wat de geplande werken zijn voor de volgende werkdag.

Noteer ook eventuele tekortkomingen en incidenten. Maak een duidelijke beschrijving van wat het probleem exact is (inclusief foto’s), en wat de volgende stappen en acties moeten zijn om het op te lossen.

Vaak is dit een lijst van opmerkingen die onderverdeeld zijn in verschillende categorieën, bijvoorbeeld:

Algemene dagelijkse controle:

 • Uitgevoerde werkzaamheden: …
 • Geplande werkzaamheden: …

Veiligheidsobservaties:

 • Melding risicovolle situaties: …
 • Melding (bijna)-ongevallen: …

Vaak gebeurt dit aan de hand van een checklijst.

Hieronder een illustratie van hoe de manuren, verbruikte materialen, en uitgevoerde en geplande werkzaamheden worden weergegeven in een ArchiSnapper verslag:

Foto’s met annotaties

Maak foto’s om je opmerkingen te illustreren of te verduidelijken. Eén foto zegt meer dan 1000 woorden. Afbeeldingen verhogen ook de leesbaarheid van je verslag.

Niemand leest graag een lange, grijze lap tekst, maar je mag er zeker van zijn dat mensen die je verslag ontvangen, meteen die foto met rode cirkel of pijl zullen bekijken.

Tip: Eventueel kan je de foto’s ook nog verder verrijken met een bijschrift in het klein onder de foto, en een date stamp.

Status, datum, label, verantwoordelijke en meer

Onze ArchiSnapper gebruikers voegen ook vaak bijkomende details toe aan een opmerking in een verslag. Zaken zoals de status van de opmerkingen (OK of NOK), de datum tegen wanneer het moet opgelost zijn, of een bijkomend label, zoals “dringend” of “actie vereist”. Geef ook aan wie er verantwoordelijk is voor bepaalde punten of taken. Als er niemand aangewezen wordt, wordt er vaak geen actie ondernomen.


10. Vertragingen

Tijdens het bouwproces kunnen al eens vertragingen ontstaan.

Soms liggen werken stil omdat we op een bepaalde aannemer wachten, of lopen levertijden van benodigde materialen op.

Ook vriestemperaturen of winterse neerslag zijn niet enkel koud en onaangenaam, vaak maakt dit ook bepaalde werken onmogelijk, met vertragingen tot gevolg.

Neem vertragingen, samen met de oorzaak, zeker mee in je dagverslag zodat alle partijen op de hoogte zijn, en de nodige aanpassingen kunnen doen aan hun planning.

Goede communicatie hierover is belangrijk, zo is de opdrachtgever/bouwheer meteen ook op de hoogte van de vertragingen en van de oorzaak, waardoor hij daar het nodige begrip kan voor opbrengen. Kort op de bal spelen, en continu communiceren over mogelijke vertragingen kan een hoop gedoe, frustratie en stress vermijden.


11. Veiligheidsobservaties

Een belangrijke taak voor werfleiders en projectleiders is een veiligheidscultuur creëren op de werven, ervoor zorgen dat veiligheid centraal staat bij de uitvoeringen van de werken. Ze leveren op die manier een actieve bijdrage aan de veiligheid op de werf. Zij hebben niet alleen repressieve functie/taak wanneer een incident zich voordoet, maar zeker ook een preventieve taak. Zij zijn de zichtbare veiligheidsambassadeurs binnen een bouwbedrijf.

Het item “veiligheid” opnemen in je dagverslagen zorgt er voor dat er extra aandacht is voor veiligheid op de werf. Door dagelijkse herhaling wordt de veiligheidsbewustzijn verhoogd. Registreer dus alle veiligheidsrisico’s, inbreuken, en incidenten in je dagverslagen.


12. Divers

In functie van de noden en behoeften van de bouwteams, kunnen ook andere items opgenomen worden in de dagverslagen:

 • Gemaakte afspraken, met opdrachtgever, architect, of andere aannemers
 • Toolbox meeting over bepaalde topics zoals veiligheid of milieu
 • Bezoek sociale inspectie
 • Incidenten
 • Diefstal
 • Weerverlet

Hieronder een illustratie van hoe vertragingen, veiligheidsopmerkingen, en diverse punten worden weergegeven in een ArchiSnapper verslag:

voorbeeld van dagverslag archisnapper


13. Aansprakelijkheid

Dit is belangrijk. Bescherm jezelf tegen mogelijke rechtszaken. Het opnemen van een standaard tekst in elk verslag bespaart je vroeg of laat veel moeite, tijd en geld.

Voeg een standaard disclaimer toe in de template voor jouw dagverslagen.

Als je niet weet waar je moet beginnen, gebruik dan onderstaande standaardtekst:

Van elk werfbezoek wordt een genummerd verslag opgesteld dat aan alle belanghebbenden bezorgd wordt. De mededeling per email geldt als bewijs van verzending. Afwezigheid van reactie binnen de 7 werkdagen geldt als definitieve aanvaarding.


14. Huisstijl

Laten we tenslotte ook niet vergeten om je huisstijl op te nemen in je dagverslagen; zoals de naam van je bedrijf, logo, adres, footer en contactgegevens. Dit verhoogt de professionaliteit van je verslagen.

Echter, maak het niet al te opvallend. Denk eraan, het voornaamste doel is een eenvoudig, duidelijk, en gestructureerd dagverslag.

Tip: Laat je dagverslag onderaan handtekenen door de betrokken partijen; het verhoogt de status van je dagverslag, en het maakt jouw dagsverslagen nog geschikter om discussies of disputen in jouw voordeel te laten uitdraaien. 


Voorbeeldverslag ArchiSnapper

Ben je benieuwd om al deze componenten te zien samenvloeien in een volledig dagverslag? Hier kan je een voorbeeld dagverslag vinden, gemaakt met ArchiSnapper.


Dagverslagen meteen opstellen met je smartphone of tablet

Digitale werf; Dagverslagen opstellen met je smartphone of tablet

Je begrijpt dat dagverslagen belangrijk zijn voor jouw bedrijf, en je weet nu ook wat exact er allemaal in jouw dagverslagen moet komen …

Maar een uur per dag spenderen aan het opstellen en versturen van een dagverslag? Dat is geen haalbare kaart. Notities nemen met pen en papier op de werf, vervolgens op kantoor of in de werfkeet alles in Word of Excel overschrijven, de foto’s overzetten van de smartphone naar de PC om ze vervolgens in te voegen in het verslag, worstelen met de layout in Word … wat een gedoe.

Gelukkig zijn er vandaag andere, betere manieren om dit te doen.

Met een eenvoudig app kan je gemakkelijk met jouw smartphone of tablet meteen op de werf een checklijst overlopen, foto’s invoegen en annoteren, en de nodige tekst toevoegen of inspreken. Het dagverslag rolt er automatisch uit, in de vorm van een PDF met jouw eigen huisstijl. Je kan het laten onderteken, om het vervolgens met één klik naar alle betrokken partijen te verzenden.


Lees ook:


Als je vragen hebt, horen wij dat graag! Mail ons via support@archisnapper.com.

(Visited 737 times, 1 visits today)