wat is een oplevering - archisnapper blog

De Oplevering Eenvoudig Uitgelegd.

De in de bouw gebruikte term opleveringslijst of opleveringsverslag verwijst naar een lijst met herstelwerkzaamheden en afwerkingen die nog moeten worden voltooid voordat het bouwproject, in overeenstemming met het aannemingscontract, kan worden opgeleverd. Wanneer het project in de eindfase zit zullen de aannemer en de klant (of een persoon die de klant vertegenwoordigt, zoals de architect of inspecteur) op de werf een inspectie verrichten en, in overeenstemming met wat in het aannemingscontract is vastgelegd, alle tekortkomingen noteren die nog moeten worden hersteld of afgewerkt.

Over het algemeen werkt het zo dat de restbetaling aan de aannemer afhankelijk is van de voltooiing van deze opleveringslijst. Deze restsom, ook wel voltooiingswaarborg genoemd, varieert tussen de 2% en 10% van het totale bedrag en is bedoelt als waarborg dat de ondernemer het werk ook daadwerkelijk afmaakt, conform wat er in het aannemingscontract is vastgelegd. De meeste aannemingscontracten bevatten tevens afspraken met betrekking tot het tijdstip waarop het werk klaar dient te zijn. Alle afspraken inzake het project staan vastgelegd in het contract, dat altijd dient als referentie bij onduidelijkheden. Het is dus van uiterst belang alle punten duidelijk vast te leggen.

Samenvatting: Een opleveringslijst is een instrument dat gebruikt wordt om er voor te zorgen dat een project succesvol en binnen een bepaald tijdsbestek wordt afgerond (conform het aannemingscontract). Het document beschrijft WIE er WAT (taak + locatie) moet doen en WANNEER dit moet gebeuren.

Tips voor een succesvolle oplevering met aandachtspunten voor iedere betrokken partij.

De klant (of degene die de klant vertegenwoordigt): wees goed voorbereid en ga vóór de afspraak met de aannemer alvast zelf eens op de werf rondkijken. Neem het aannemingscontract mee, of lees het nog eens grondig door en maak ter plaatse een lijst met alle tekortkomingen en defecten die je kunt vinden. Zo kom je goed voorbereid naar de afspraak met de aannemer en vermijd je dat je eventuele problemen dan pas ontdekt.

De (onder)aannemer: zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de reikwijdte van het project (zoals vastgesteld in het aannemingscontract). Alles wat binnen dit contract valt dient binnen het vastgestelde tijdstip te worden voltooid. Taken die buiten het contract vallen dienen als extra kosten te worden doorberekend. Het is heel belangrijk hier duidelijk over te zijn tegenover de klant: een goede communicatie is cruciaal voor een succesvolle afronding van het bouwproject en zorgt voor een tevreden klant. Om alles goed op een rijtje te hebben is het ook in dit geval belangrijk eerst zelf eens goed op de werf rond te kijken, voorafgaand aan de afspraak met de klant.

De hoofdaannemer: Wanneer je als hoofdaannemer gebonden bent aan een voltooiingswaarborg is het een goed idee hetzelfde principe toe te passen op de door jou ingehuurde uitvoerders: laat de restbetaling afhankelijk zijn van het daadwerkelijk voltooide werk. Op die manier is het duidelijk welke taken er wanneer moeten worden afgemaakt en voorkom je dat je uitvoerders er voortijdig mee ophouden.

De architect: architecten of designers zijn vaak ook aanwezig tijdens de opleveringsrondgang, om er zeker van te zijn dat het uitgevoerde werk overeen komt met hetgeen op de bouwtekeningen staat. Het is hun taak eventuele discrepanties tussen de bouwplannen en de uitvoering op te sporen.  We adviseren om regelmatig op de werf te komen kijken en werfverslagen te maken van de vooruitgang van de werken. Denk er ook aan je werfverslagen steeds door te communiceren naar alle betrokken partijen. Hierdoor voorkom je dat je aan het eind van het project voor vervelende verrassingen komt te staan en wordt de opleveringslijst minder zwaar.

Waar staat het begrip “Oplevering” voor?

Het begrip oplevering staat tegenover het begrip levering. De oplevering is de aanvaarding van de levering. Bij aanneming is de oplevering een eenzijdige handeling waarbij en waardoor de klant de werken aanvaardt en de goede uitvoering ervan erkent.

De oplevering is de verplichting van de klant. De levering is een verplichting van de aannemer. Voor zover het werk deugdelijk werd geleverd is de klant verplicht de werken goed te keuren. De wijze waarop één en ander gebeurt is niet bij wet voorzien. Behoudens voor overheidsopdrachten en in het kader van de wet Breyne.

Digitale hulpmiddelen

Met een digitale opleveringslijst kun je snel en gemakkelijk iedere opmerking noteren, een foto maken en de exacte locatie op een grondplan aanduiden. Hiermee voorkom je veel tijdrovend werk zoals het uitschrijven van notities, het invoegen van foto’s, het handmatig aanduiden van locaties op plannen, etc. Met je smartphone en een app doe je dit allemaal ter plekke op de werf. Vermijd het schrijven van lange teksten op je smartphone of tablet: meestal is hier geen tijd voor tijdens de rondgang en bovendien zijn noch smartphone noch tablet hier geschikt voor. Als je een app gebruikt kun je het beste als volgt te werk gaan: omschrijf het probleem kort en bondig, maak er een foto van en geef de locatie aan op een grondplan. Eventueel (wanneer daar tijd voor is) kun je andere handige details toevoegen, zoals het kamernummer, de datum waarop de taak voltooid dient te zijn en de naam van de persoon die de klus moet klaren. Op deze manier zal 90% van je opleveringslijst klaar zijn wanneer je op kantoor terug komt en kun je deze gemakkelijk op je computer uitwerken.

Een bijkomend voordeel van het opstellen van een opleveringslijst met behulp van professionele software, is het feit dat je de documenten gemakkelijk met alle betrokken partijen kunt delen. Door de lijst steeds bij te werken is iedereen in real time op de hoogte van de voortgang van de opleveringslijst. Met de door ons gecreëerde app Archisnapper wordt het maken van een opleveringslijst een stuk gemakkelijker. Klik hier om de app gratis te proberen!

Voorbeelden van aandachtspunten en checklists.

Een opleveringslijst is meestal volgens één van de volgende manieren ingedeeld:

  • Per kamer: aandachtspunten zijn per kamer genoteerd.
  • Per categorie: aandachtspunten zijn per categorie genoteerd (bv elektriciteit, verwarming, ventilatie & airconditioning, schilderwerk etc. )

Als je wilt weten hoe onze app ArchiSnapper jouw opleveringslijst op één van deze twee manieren ordent, bekijk dan deze video.

Voorbeelden van aandachtspunten op een opleveringslijst zijn:

  • kapot raam herstellen
  • vervang bevuilde wandplaat
  • herstel gebarsten plavuizen
  • vervang kapotte dakpannen
  • aansluiting in de bijkeuken mist
  • gazon aan de achterkant mist doppen op paaltjes afrastering
  • vloerverwarming buizen missen afwerking

Op Internet zijn veel voorbeelden van opleveringslijsten en opmaakmodellen te vinden. Om het je gemakkelijker te maken hebben wij alvast wat onderzoek verricht en twee voorbeelden voor je geselecteerd die ons nuttig leken. Deze voorbeelden kunnen je alvast een idee geven van hoe je eigen opleveringslijst er uit kan komen te zien en kunnen dienen als inspiratie voor je eigen lijst. Uiteraard is ieder project weer anders, waardoor de opleveringslijst steeds zal moeten worden aangepast.

Veel succes met het maken van je eigen opleveringslijst. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel; schroom niet deze met ons te delen, wij staan voor je klaar.

 

PS Lees dit artikel voor goede tips & tricks voor een succesvolle oplevering.

 

(Visited 480 times, 1 visits today)