Hoe Maak je als Architect een Goed Portfolio?

Hoe Maak je als Architect een Goed Portfolio?

Hoe een portfolio samenstellen en vormgeven?

Wat is het ideale medium en formaat voor een architectuurportfolio?

Hoe uitgebreid moet je je portfolio maken?

Wat mag er wel en niet in een portfolio?

Het zijn vragen die zowel beginnende als gevorderde architecten zich stellen. Natuurlijk, een perfect portfolio voor elke situatie bestaat niet. Maar je kunt wel veel leren over het maken van een goed portfolio van de mensen voor wie die portfolio’s uiteindelijk bedoeld zijn.

Inderdaad, mensen die beroepshalve veel (architectuur-)portfolio’s bekijken hebben meestal een redelijk goed beeld van wat een geslaagd en minder geslaagd portfolio is.

Het is goed daarmee rekening te houden, want tenslotte maak je je portfolio met een duidelijk doel voor ogen, en om dat te bereiken moet je portfolio op deze groep mensen een goede indruk maken.

Maar laten we beginnen bij het begin.

Wat Is Het Doel van Je Portfolio?

De eerste vraag die je je moet stellen heeft nog niet rechtstreeks met de vormgeving of de inhoud te maken, maar het antwoord erop zal beide uiteindelijk wel mee bepalen.

Die vraag is, wat wil je bereiken met je portfolio?

Doel portfolio architectuur

Hoewel veel architecten slechts één portfolio zullen maken die ze regelmatig bijwerken is het geen slecht idee meerdere portfolio’s te hebben. Eigenlijk wil je er minstens twee.

Eén portfolio is volledig persoonlijk, en gebruik je enkel als referentie voor jezelf. Je houdt er een overzicht in bij van al je projecten op het gebied van architectuur en grafisch ontwerp, vanaf je studiejaren tot op heden. Je neemt er uiteraard ook een uitgebreid cv in op.

Dat lijkt een hoop werk voor een portfolio dat je zelden of nooit aan iemand anders zult tonen, maar in de loop der jaren zou een dergelijk compleet portfolio je veel tijd moeten helpen besparen. Het is immers een overzicht waaruit je snel elementen kunt plukken om een portfolio op maat van je huidige behoeftes te maken.

Heb je op een gegeven moment in je carrière een portfolio nodig om je kandidaat te stellen voor één specifiek project? Dan kies je uit je basisportfolio enkel die elementen die de klant mogelijk zullen interesseren en die relevant kunnen zijn voor het project.

Wil je daarentegen een portfolio dat je kunt gebruiken tijdens sollicitatiegesprekken? Dan kies je wellicht voor een vollediger overzicht van je studies en carrière en maak je dus een ander portfolio.

Het grote voordeel van deze manier van werken is dat je potentiële klanten zult kunnen overtuigen met een heel gericht portfolio. In het beste geval lijkt het voor hen, op het eerste gezicht dan toch, of jouw loopbaan en het door hen aangeboden project perfect op mekaar aansluiten.

Waarop Let de Gemiddelde Opdrachtgever die een Architect wil Aanwerven?

Hierover bestaan, zeker bij beginnende architecten, soms wat misvattingen. Na jarenlang op de architectuuropleiding te worden beoordeeld op je artistieke en technische vaardigheden wordt soms gemakkelijk vergeten dat een architectuurbureau ook gewoon een bedrijf is dat goed moet draaien.

Dus wat zoekt een bureau dat medewerkers aanwerft in de eerste plaats? Ze zoeken iemand die zelfstandig kan denken, die zich goed kan organiseren en die een groot groeipotentieel toont. Voor veel opdrachtgevers zullen je artistieke talenten met andere woorden niet het eerste selectiecriterium zijn.

Competenties architect

Natuurlijk moet je wel gekwalificeerd zijn voor de job, en daar hoort ook technische en artistieke bagage bij. Maar wat architecten (en andere mensen in creatieve beroepen) soms onderschatten is de mate waarin persoonlijke kwaliteiten de doorslag zullen geven bij een selectieprocedure.

Je maakt je kandidatuur veel sterker door je persoonlijke kwaliteiten als medewerker of freelancer op een subtiele manier in de verf te zetten in je portfolio.

  • Heb je een bepaald project met een grote groep medewerkers moeten coördineren?
  • Heb je zelfstandig een belangrijk project in handen genomen?

Zorg dan dat dit duidelijk wordt in de gebruikte teksten of illustraties en natuurlijk ook op je cv-pagina.

Je Portfolio Efficiënt Houden

Het is voor architecten die een portfolio indienen moeilijk te begrijpen dat opdrachtgevers vaak verdrinken in een berg portfolio’s. Wat jou een leuk en creatief idee lijkt is voor de persoon aan de andere kant van de tafel vaak een zoveelste geval van artistieke zelfbevrediging waar ze enkel tijd mee verliezen.

Ja, je hebt tegenwoordig veel mogelijkheden om een mooi gedrukt of digitaal portfolio te maken. Maak daar vooral gebruik van als je jezelf wilt onderscheiden maar overdrijf niet met de toeters en bellen. ‘Less is more’ is op het gebied van efficiënte vormgeving meestal een slimme strategie.

  • Kies dus niet voor een A3-formaat dat bijzonder onpraktisch in de hand ligt.
  • Maak van je portfolio ook geen knip- en plakboek met vellen die moeten worden opengevouwen, met verborgen kunstwerkjes en met veel haken en ogen.
  • Als je een digitaal portfolio maakt (en tegenwoordig ontsnap je daar bijna niet aan), kies dan voor een eenvoudig standaardformaat zoals pdf met een maximale grootte van 15 MB. Cd’s gebruikt niemand meer, usb-drives vormen een risico op virusbesmettingen en ‘portfolio in de cloud’-platformen blinken vooral uit door hun moeilijke navigatie en het feit dat ze vaak erg traag laden, waardoor ze een bron van tijdverlies zijn voor wie regelmatig portfolio’s moet beoordelen.
  • Vermijd ook je portfolio enkel via Google Drive of andere cloudoplossingen te delen. Voor toekomstig gebruik willen klanten en architectuurbureaus graag een archief kunnen aanleggen en dat is moeilijk als de links na een tijd niet meer werken.

Stel jezelf bij het kiezen van de vorm van je portfolio een typisch sollicitatiegesprek of introductiegesprek voor. Hoeveel tijd heeft je gesprekspersoon om je portfolio te bekijken? Tien minuten is al heel veel, en in de praktijk vormen de meeste mensen al binnen de drie minuten een eerste oordeel, dat daarna nog maar heel moeizaam kan worden bijgesteld.

Kan jouw portfolio op enkele minuten een goed beeld van je werk en kwaliteiten schetsen? Dan is je portfolio efficiënt.

Verzorg de Lay-out Tot In de Kleinste Details

Hoewel we hierboven al opmerkten dat je jezelf best niet verliest in de exterieure vormgeving van je portfolio, wil dat uiteraard niet zeggen dat je de vormgeving van de inhoud niet tot in de puntjes moet verzorgen. Je bent een architect tenslotte, en je oog voor grafische vormgeving, voor detail, balans en aantrekkelijkheid moeten bevestigd worden door je portfolio.

Pagina’s die teveel grafische elementen bevatten maken een overzicht onmogelijk. Foto’s moeten voor zichzelf spreken en zouden slechts in zeldzame gevallen een bijschrift mogen krijgen.

Overdaad schaadt, en dat geldt zeker ook voor een portfolio. Net daarom is het ook een goed idee verschillende portfolio’s te creëren voor verschillende doeleinden, zo kan je enkel de relevante projecten en informatie erin opnemen.

Wees ook consistent in de lay-out. Het is vermoeiend voor de lezer van je portfolio als elke pagina een ander concept lijkt te kiezen.

Kies voor één lijn en stijl die je voor je volledige portfolio kunt aanhouden of probeer er minstens een rode draad in te krijgen.

Voor een potentiële klant of werkgever bevat de lay-out van je portfolio veel waardevolle informatie. Op basis daarvan vormen ze een eerste oordeel over hoe zorgvuldig en vakkundig je te werk gaat.

Aan de hand van de digitale bewerkingen die je hebt toegepast op foto’s en grafische elementen beoordelen ze ook je digitale vaardigheden.

Foto’s, Illustraties en Schetsen, maar dan wel Zorgvuldig Geselecteerd

Tekst is onvermijdelijk in een portfolio maar je beperkt de tekstvakken best tot een absoluut minimum. Dat geldt niet voor de pagina met je cv natuurlijk, ook al hou je ook die best zo beknopt mogelijk.

In de rest van je portfolio heeft het echter geen zin lange teksten op te nemen. Ze worden zelden gelezen, en zeker niet de eerste keer dat iemand je portfolio doorbladert.

Je moet dus op je foto’s rekenen om de aandacht van lezers te vangen. Als ze de foto’s interessant genoeg vinden zullen ze (heel soms) ook de moeite doen om het bijschrift te lezen.

Afbeeldingen portfolio architectuur

Kies je foto’s in functie van het verhaal dat je wilt vertellen.

Als een foto kan afleiden van dat verhaal, neem ze dan niet in je portfolio op. Ook al was de foto misschien een belangrijke illustratie bij een bepaald project, je kan van je lezer niet verwachten dat hij of zij het volledige verhaal op enkele minuten tijd kan verwerken.

Hou je dus aan de hoofdlijnen.

Wat betreft tekeningen en schetsen is het grootste obstakel vaak dat je een goede en heldere grafische weergave ervan moet bekomen zodat ze niet verloren gaan tussen de andere grafische elementen en foto’s.

Kies voor scans met een hoge resolutie, verwijder zo veel mogelijk de niet-essentiële elementen uit de schetsen en controleer bij elke stap of ze voldoende duidelijk zullen zijn voor iemand die je project de eerste keer bekijkt.

Overdrijf niet met het aantal schetsen en tekeningen, maar selecteer er wel een aantal want ze zijn wel degelijk belangrijk.

Vergeet Geen Persoonlijke Toets…

Ben je een gepassioneerd fotograaf? Ontwerp je in je vrije tijd meubels? Of ben je beeldend kunstenaar?

Als je hobby op een of andere manier gelinkt kan worden aan design en architectuur, aarzel dan niet om daarnaar te verwijzen in je portfolio.

Als je je hobby niet aan je getoonde werken kunt linken dan kun je eventueel de laatste of eerste bladzijde van je portfolio ervoor gebruiken.

Kies opnieuw voor illustraties die zo goed mogelijk je persoonlijkheid en interesses weerspiegelen.

…En Een Aantal Theoretische Werken

Er heerst soms twijfel bij beginnende architecten over de vraag of ze veel projecten waar ze tijdens hun opleiding aan gewerkt hebben in een portfolio mogen opnemen.

Daarover hoef je eigenlijk niet te twijfelen. Als beginnend architect kun je nu eenmaal meestal weinig of geen concrete projecten tonen.

Bovendien is je potentiële klant of werkgever zeker ook geïnteresseerd in de theoretische concepten waar je als student aan gewerkt hebt. Ook die vertellen namelijk veel over je persoonlijke interesses.

Tot Besluit

Het belang van een goed portfolio is bijna niet te onderschatten, zeker voor wie een nieuwe wending in zijn of haar carrière zoekt, of voor zelfstandige architecten die zich kandidaat stellen voor nieuwe opdrachten. De concurrentie is soms groot en het is dankzij je etalage, in casu je portfolio, dat je jezelf kunt onderscheiden.

Er is niet één goede manier om een indrukwekkend en onderscheidend portfolio te maken, maar wie bovenstaande tips in de praktijk brengt zal z’n portfolio hopelijk toch hoger op de stapel zien belanden. Ga dus gestructureerd te werk, maak het onderscheid en zet je ervaring, kennis, talent en persoonlijkheid op een slimme manier in de verf, dan zullen de resultaten zeker volgen.

(Visited 590 times, 1 visits today)