layout archisnapper werfverslagen app voor werfverslagen

De meest prangende vragen over de layout van ArchiSnapper-verslagen

Naast de inhoud, is de vormgeving van een werfverslag of opleveringsverslag belangrijk.

Een degelijk werfverslag helpt je om professioneel voor de dag te komen als architect of aannemer.

Structuur, nummering en uitlijning houden een werfverslag overzichtelijk, maar een goede match met je huisstijl en branding maakt het pas helemaal af.

Doorheen de jaren kregen we heel wat feedback van onze klanten, en ontwikkelden we een arsenaal aan lay-out opties en settings voor het opmaken van het perfecte PDF verslag.

Hoog tijd voor een overzicht van de lay-out mogelijkheden voor werfverslagen. De bedoeling is dat je na het lezen (of scrollen, want het is een hele boterham 😉) van dit artikel, een goed zicht hebt op de personalisatie mogelijkheden van werfverslagen in ArchiSnapper.

Vind je het antwoord op je vraag niet terug, of heb je een suggestie? Aarzel dan niet om ons te contacteren via support@archisnapper.com. We helpen graag!

Tip: het aanpassen van je werfverslagen doe je rechtstreeks in je online ArchiSnapper account.


Hier zijn ze dan: de meest prangende lay-out vragen rond ArchiSnapper verslagen 👇

De basics
Stap 1: Een nieuwe template maken
Stap 2: Template configureren
Stap 3: Je eigen huisstijl toepassen
Stap 4: E-mail instellen

Vragen over Foto’s
Hoe zet ik een stempel met datum en uur op de foto’s?
Hoe wijzig ik de grootte van de foto’s?
Hoe toon ik de foto’s onderaan in het verslag?
Hoe plaats ik een bijschrift onder foto’s?
Hoe voeg ik tekeningen, schetsen en tekst toe op foto’s?
Hoe zorg ik voor vierkante foto’s?

Verslag klonen/dupliceren
Hoe kloon ik een verslag?
Hoe accentueer ik nieuwe opmerkingen of gekloonde opmerkingen?
Hoe accentueer ik nieuwe of oude omschrijvingen binnen een opmerking?

Gebruik van tekstblokken
Hoe kan ik andere teksten toevoegen aan mijn werfverslag?
Welke formatting en variabelen zijn mogelijk?
Hoe kan ik een werfverslag handtekenen?

Email
Hoe verzend ik een werfverslag?
Hoe pas ik de naam van de ‘verzender’ aan als ik een verslag mail?
Hoe verzend ik automatisch een kopie van alle verzonden werfverslagen

Overige
Hoe laat ik mijn verslag nummer starten op nr 25 ipv nr 1 bijvoorbeeld?
Hoe voeg ik witruimte toe in mijn werfverslag?
Hoe voeg ik een pagina-einde toe aan mijn werfverslag?
Hoe duid ik een bedrijfsnaam aan als verantwoordelijke in plaats van een persoon?
Hoe wijzig ik de tijdszone in mijn account/verslagen?
Hoe wijzig ik de bestandsnaam van mijn pdf verslagen?
Hoe bepaal ik welke contacten getoond worden?
Hoe maak ik een tweede (of meerdere) layout(s) aan?
Hoe gebruik ik tags voor opmerkingen?
Hoe download ik mijn verslag in PDF?
Hoe kan ik alle items van mijn verslag op basis van een checklijst zien en bewerken?
Hoe voeg ik paginanummers toe aan mijn werfverslag?


De basics

Tip: Wil je snel starten en gaandeweg aanpassingen maken aan je template? Kopieer dan de standaard layout in je account. In deze lay-out werden de meest populaire instellingen toegepast. Je hoeft er enkel je logo en bedrijfsgegevens in te geven en je kan beginnen.

 • Klik op Layout >> Copy (standaard layout).

 • Geef je logo en bedrijfsgegevens in de voorlaatste tab: 3. Logo, header, footer en titels:

Of start vanaf een blanco template, en personaliseer deze in 4 stappen:


Stap 1: Een nieuwe template maken

 • Klik rechtsboven in je online ArchiSnapper account op Layout >> Nieuwe layout aanmaken.
 • Geef je template een naam, bijvoorbeeld werfverslag, dagverslag of opleververslag.
 • Kies één van de drie mogelijke tabel indelingen. Deze bepalen hoe opmerkingen in je werfverslag weergegeven zullen worden.
  Tip: beweeg met je cursor over de verschillende opties om een voorbeeld te zien. Speel gerust met die instelling en kijk vervolgens in je verslagen naar het resultaat.
 • Klik vervolgens op Layout toevoegen.

 


Stap 2: Template configureren

Klik op 2. Settings: overloop elke layout-optie en kies de gewenste opmaak door zaken aan te vinken of in te vullen zoals:

1/ Algemene instellingen

Kies het formaat van je verslagen: “A4” of “letter”.

2/ Weergave van je contactentabel

Vink de gewenste opmaakoptie aan voor je contacten tabel:

 • Contactentabel compact of ruim weergeven
  Zie hieronder twee schermafbeeldingen van een PDF verslag waar je het verschil van de opmaaksetting (Compacte versie met minder witruimte) duidelijk ziet:

 • Bepaal welke contacten getoond worden:
  • Alle contacten van het project tonen: laat onderstaande checkboxes open
  • Enkel contacten tonen die aan een opmerking zijn toegewezen – vink deze checkbox aan
  • Enkel contacten tonen die aanwezig zijn – vink deze checkbox aan

3/ Weergave van de opmerkingen

Stel hier in hoe opmerkingen weergegeven worden in je verslagen. Wil je:

 • opmerkingen nummeren of niet
 • nummering voor of achter de opmerking tonen
 • nummering als tekst of label weergegeven
 • de tabel van opmerkingen met of zonder witruimte tonen
 • afbeelding van de locatie van de opmerking tonen

Zie hieronder twee schermafbeeldingen van een PDF verslag waar je het resultaat van de opmaaksettings duidelijk ziet:

4/ Weergave van Foto’s

Bepaal op welke manier en waar de foto’s worden opgenomen in je verslag:

 • Bepaal hoe groot je de foto’s wil tonen: small, medium of large
 • Kies of  je foto’s en tekst op dezelfde pagina wil houden of als je alle foto’s in hoge kwaliteit onderaan het verslag wil tonen.
 • Je kan ook kiezen om afbeeldingen om te vormen tot vierkanten. Dit resulteert in mooiere PDF verslagen. Je kan kiezen voor vervormen (squeezen) of bijknippen (croppen). Bekijk het effect hier.

5/ Te ontvangen documenten opties

Per project kan je in Docs & plannen, een lijst van Te ontvangen documenten aanmaken:

Vink Toon “te ontvangen documenten” in de PDF in Layout aan als je lijst Te ontvangen documenten en/of de eventuele opmerkingen wil weergeven in je verslagen:

6/ Status label voor opmerkingen

Vink “Toon de status van een opmerking als een label” aan als je de status als een label in plaats van een tekst wil tonen.

Zie hieronder twee schermafbeeldingen van een werfverslag waar je het verschil van de opmaaksetting duidelijk ziet:

Geef een symbool in voor de 3 verschillende statussen en kies ook een kleur.

7/ Font

Personaliseer je werfverslagen: kies het lettertype, kleur en grootte van de tekst en titels van je verslagen.

Zie hieronder twee schermafbeeldingen van een verslag waar je het verschil van de opmaaksetting duidelijk ziet:

8/ Gekloonde opmerkingen

Bepaal hier of je opmerkingen die overgenomen worden uit het vorig werfverslag wil accentueren. Dit kan op 2 manieren: in het geel aanduiden of onderlijnen.

9/ Nieuwe opmerkingen

Bepaal hier of je nieuwe opmerkingen wenst te accenturen. Dit kan op 2 manieren: in het geel aanduiden of onderlijnen.

10/ Alle omschrijvingen

de datum wanneer de omschrijving werd aangemaakt wilt weergeven in je verslag.

Dit is een interessante opmaaksetting als je de historiek van de verschillende omschrijvingen voor een bepaalde opmerking wilt volgen.

Zie hieronder een schermafbeelding van een werfverslag waar je het resultaat van de opmaaksetting duidelijk ziet:

11/ Nieuwe omschrijvingen (bij een opmerking)

Bepaal hier of je nieuwe omschrijvingen van een opmerking wenst te accenturen. Dit kan op 3 manieren: in het geel aanduiden (zie verslag hieronder), onderlijnen of vetgedrukt.


Stap 3: Je eigen huisstijl toepassen

Klik op 3. Logo, header, footer en titels, voeg links bovenaan je bedrijfslogo toe. Je logo moet een .jpg of .png bestanden zijn. Vul rechts je bedrijfsgegevens in en personaliseer de 9 blokken:

1/ Titel verslag

Vul de titel van je werfverslag in, we raden je sterk aan om hiervoor variabelen te gebruiken. Bijvoorbeeld: Werfverslag nr. [report_number].

Variabelen worden altijd tussen [vierkante haakjes] geplaatst.

Het gebruik van variabelen (bijv. Projectnummer, projectbeschrijving, rapportdatum) zorgt ervoor dat deze automatisch worden ingevuld. Zo hoef je deze niet telkens opnieuw handmatig in te voeren. (bijvoorbeeld bij het bewerken van een rapport of het verzenden van een e-mail).

Als je bijvoorbeeld de titel ‘Werfverslag [report_number]’ kiest, wil dit zeggen dat elk werfverslag als rapporttitel ‘Werfverslag’ heeft, gevolgd door het ‘verslagnummer’. Het verslagnummer bestaat uit de unieke code van dit project en een volgnummer voor de verslagen. Voorbeeld: voor het derde rapport van project 123 is het verslagnummer 123-3.

2/ Status

Het volgende tekstblok dat getoond wordt in je verslag is de ‘status’. Geef de titel ‘Status’ een naam, bijvoorbeeld “Stand van zaken der werken of Status van de werf”. Je kan deze titel aanpassen naar een titel naar keuze, deze zal automatisch verschijnen in je verslagen.

3/ Vrije tekstblok

Vervolgens hebben we de eerste van drie vrije tekstblokken: meer informatie over het werken met vrije tekstblokken vind je hieronder.

4/ Status foto’s

In deze blok worden de status foto’s van het project weergegeven. Geef de titel ‘Status foto’s’ een naam, bijvoorbeeld “Algemene foto’s van de werf”.

5/ Contacten

Hier is de tabel met alle contacten van het project, alsook een kolom met de vermelding wie aanwezig was op de werf/tijdens de rondgang en naar wie het verslag is verzonden. Opgelet: deze laatste kolom (naar wie het verzonden is) wordt pas ingevuld wanneer het werfverslag wordt verzonden met ArchiSnapper.

Bepaal je titel van je contactentabel, bijvoorbeeld “Contacten en aanwezigen”, alsook de kolomkoppen.

6/ Opmerkingen

Hier is de tabel met alle opmerkingen (samen met beschrijvingen, afbeeldingen, locaties en schetsen op plan, verantwoordelijke personen, enz.).

Geef een titel voor je tabel met opmerkingen, bijvoorbeeld “Openstaande punten” of “Opmerkingen”, alsook de drie kolomkoppen van deze tabel.

7/ Documenten

Hier is de tabel met de documenten die moeten worden opgevolgd voor dit project (welke documenten / plannen zijn al ontvangen, welke moeten nog worden ontvangen, enz.). Als je deze functionaliteit niet gebruikt, wordt deze sectie niet weergegeven in je verslagen.

Geef een titel voor je lijst van documenten, bijvoorbeeld “Te ontvangen documenten” , ook de kolomkoppen.

8/ Algemene voorwaarden

Geef de laatste titel ook een naam, deze wordt meestal gebruikt voor de “Algemene voorwaarden”.  Je kan de inhoud/tekst hier ingeven. De titel en de inhoud verschijnen dan automatisch helemaal onderaan elk verslag.

9/ Handtekening

Voeg hier je handtekening in met je gegevens, logo en social media.

10/ Voettekst

Vul de voettekst van je werfverslag in. De meeste gebruikers vermelden in de voettekst de bedrijfsgegevens, de paginanummering, de naam van de verslaggever enzo. 

Maak gebruik van de variabelen om repetitief werk te vermijden, bijvoorbeeld: Verslag opgemaakt door [report_creator_name][page] / [topage]. De voettekst wordt op elke pagina van je verslag in de footer weergegeven.

Klik op Opslaan als je klaar bent. Benieuwd hoe je werfverslag er uit ziet?  Klik op Projecten >> Werfverslagen >> Verslag maken. Hier ben je in de bewerkbare versie van je PDF verslag. Voeg een opmerking toe en klik vervolgens rechts boven op Rapport als PDF downloaden om het resultaat te zien van je opmaakkeuzes.


Stap 4: E-mail template instellen

Klik op 4. Email onderwerp en body en stel de naam van de verzender, de emailtekst -en onderwerp in. Maak gebruik van de variabelen; op die manier wordt de informatie dynamisch gegenereerd door ArchiSnapper.

 1. Naam verzender: wijzig onder Van: de naam van de verzender. Tip: Je kan je bedrijfsnaam gebruiken, of [report_creator_name] als variable.
 2. Onderwerp email: stel de onderwerp van je email hier in, bijvoorbeeld: Werfverslag [report_number] voor project [site_name].
 3. Tekst email: maak hier de tekst van je email op, bijvoorbeeld:
  Beste, In bijlage vind je het werfverslag nr. [report_number] voor [site_name].Vriendelijke groeten, [report_creator_name]
 4. Logo onderaan email: Laad hier een afbeelding toe; deze afbeelding wordt onderaan je email toegevoegd als logo of handtekening.

Klik op Opslaan als je klaar bent.


Vragen over foto’s


Hoe zet ik een stempel met datum en uur op de foto’s?

Klik op Meer >> Account instellingen en scroll naar Instellingen verslagen en vink Stempel met datum en uur op foto’s aan.


Hoe wijzig ik de grootte van de foto’s?

Ga naar Layout >> Bewerken >> 2. Settings. Scroll tot Foto’s en maak je selectie bij Grootte foto’s door op de driehoeken te klikken: small, medium of big.

Hieronder een schermafbeelding van een werfverslag waar je het verschil ziet bij de grootte van de foto’s, tussen small en medium:


Hoe toon ik de foto’s onderaan het werfverslag?

Ga naar Layout >> Bewerken >> 2. Settings. Scroll tot Foto’s en vink Samenvatting van de foto’s, onder het rapport aan:


Hoe plaats ik een bijschrift onder foto’s?

Voeg commentaar toe onder een foto. Klik op Verslagen >> Verslag bewerken. Scroll naar een foto in je lijst van opmerkingen. Klik onder de foto op Voeg tekst toe:

Tip: in de app kan je ook een opmerking toevoegen aan een foto.


Hoe voeg ik tekeningen, schetsen en tekst toe op foto’s?

Voorzie je foto’s van annotaties. Klik op Verslagen >> Verslag bewerken. Scroll naar een foto in je lijst van opmerkingen. Klik onder de foto op Teken. Hier vind je een heleboel tekentools en bewerkingsmogelijkheden:

Klik op Opslaan >> Back om terug naar Verslag bewerken te gaan.

Tip: in de app kan je ook schetsen op foto’s. Maak een foto en tik vervolgens op Schets.


Hoe zorg ik voor vierkante foto’s?

Ga naar Layout >> Bewerken >> 2. Settings. Scroll tot Foto’s en maak je selectie bij Vierkante afbeeldingen: vervormen (squeezen) of bijknippen (croppen). Bekijk het effect hier.

Tip: Op sommige toestellen kan je gemakkelijk foto’s maken in vierkante vorm; controleer je camera-instellingen van je smartphone of tablet.


Verslag klonen/dupliceren


Hoe kloon ik een verslag?

Ga naar Verslagen of ga naar Projecten>> Werfverslagen. In de laatste kolom zijn er een aantal acties mogelijk. Beweeg je cursor over More en klik dan op Verslag Klonen. Het nieuwe gekloonde verslag wordt binnen een paar seconden gegenereerd.

Tip: in de app kan je het laatste verslag klonen of elk ander verslag klonen. Stel op de kloon-settings in voor je gekloonde verslagen. Klik op de 3 horizontale lijntjes links boven en selecteer wat je wilt klonen:

Hoe accentueer ik nieuwe opmerkingen of gekloonde opmerkingen?

Maak gebruik van kleuraanduiding of onderstreping om nieuwe of gekloonde opmerkingen te accentueren in je werfverslag.

Ga naar Layout >> Bewerken >> 2. Settings. Scroll tot Gekloonde opmerkingen of Nieuwe opmerkingen en vink aan wat je wil accentueren.

Hoe accentueer ik nieuwe of oude omschrijvingen binnen een opmerking?

Maak gebruik van kleuraanduiding, onderstreping of vetgedrukt om nieuwe omschrijvingen binnen één bepaalde opmerkingen te accentueren in je werfverslag.

Ga naar Layout >> Bewerken >> 2. Settings. Scroll tot Nieuwe omschrijvingen (bij een opmerking) en vink aan hoe je wilt accentueren.


Gebruik van tekstblokken


Hoe kan ik andere teksten toevoegen aan mijn werfverslag?

Ga naar Layout >> Bewerken >> 3. Logo, header, footer en titels. Scroll tot één van de 3 Voeg in deze tekstblok een standaard tekst met titel. Klik vervolgens op Opslaan.

Deze tekst wordt gekopieerd in de overeenkomstige tekstblok van elk nieuw verslag dat met deze layout aangemaakt wordt. Door deze tekst te plaatsen in een vrije tekst blok, hoef je hem niet telkens opnieuw uit te typen voor elk verslag. Je kan de tekst verder bewerken in je verslagen.

Tip: Gebruik een aantal symbolen om deze tekst op te maken:

 • **voor vette tekst**
 • #voor titels
 • *voor schuine tekst*

De tekst zal dan zo getoond worden in je verslagen.

Benieuwd naar het resultaat? Maak een nieuw verslag aan en download de PDF.


Welke formatting en variabelen zijn mogelijk?

Klik op Layout >> Bewerken >>   3. Logo, header, footer en titels. Net onder het logo kan je de titel van je verslag opmaken alsook het formaat voor datum en uur instellen.

Maak gebruik van variabelen voor de titel van je werfverslag en de opmaak van je e-mail template. Variabelen worden altijd tussen [vierkante haakjes] geplaatst.

Het gebruik van variabelen betekent dat de overeenkomstige waarden (bijv. Projectnummer, project omschrijving, datum verslag, verslagnummer) automatisch worden ingevuld, zodat je dit niet elke keer handmatig hoeft in te voeren bij het bewerken van een verslag (of het verzenden van een e-mail).

Werfverslag [report_number] voor [site_name] betekent dat voor elk gemaakt werfverslag de titel ‘Werfverslag’ is, gevolgd door het ‘verslagnummer’ en ‘projectnaam’. Het verslagnummer wordt samengesteld uit het projectnummer van dit project en een volgnummer voor de verslagen. Voorbeeld: voor het derde rapport van project 123 is het verslagnummer 123-3.

Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en komen uit Projecten. In bovenstaand voorbeeld zie je dat het verslagnummer en de projectnaam automatisch worden gegenereerd in het PDF verslag, alsook de datum en uur van het verslag.

Er is een hele lijst van variabelen waaruit je kan kiezen (net onder de titel van het verslag). Deze kan je gewoon copy-pasten.

Zo kan je ook de Bijkomende velden (Extra Info – 1, Extra Info – 2 etc) op projectniveau inzetten als een variable:

 


Hoe kan ik een werfverslag handtekenen?

Klik op Layout >> Bewerken >>   3. Logo, header, footer en titels en scroll helemaal naar beneden.

Het laatste tekstblok kan je gebruiken om handtekeningen toe te voegen. Gebruik <br> om witruimte in te voegen.


E-mail


Hoe verzend ik een werfverslag?

Je kan je verslag verzenden op 2 manieren:

1/ vanuit je online account:

 • Ga naar Verslagen en klik helemaal rechts van het verslag op Verslag verzenden.
 • Selecteer de contacten van het project die je verslag moeten ontvangen. 
 • Geef je e-mail onderwerp en body in. Belangrijk: deze standard e-mail tekst kan je in je account layout settings aanpassen.

2/ of vanuit de App: synchroniseer je verslag, klik op de projectnaam en vervolgens op Verslagen >> Meer >> Send from App


Hoe pas ik de naam van de ‘verzender’ aan als ik een werfverslag mail?

Ga naar Layout >> Bewerken >> 4. Email onderwerp en body, wijzig onder Van: de naam van de verzender en klik op Opslaan.

Tip: Je kan je bedrijfsnaam gebruiken, of [report_creator_name] als variable.


Hoe verzend ik automatisch een kopie van alle verzonden werfverslagen

Klik op Meer >> Account instellingen en scroll naar Instellingen verslagen, geef een e-mail adres in bij BCC e-mail voor rapporten en klik op Save. Op deze manier worden alle werfverslagen die vanuit deze account per e-mail verzonden worden, automatisch ook naar dit e-mail adres in BCC verzonden.


Overige


Hoe laat ik mijn verslag nummer starten op nr 25 ipv nr 1 bijvoorbeeld?

Ga naar Verslagen >> Verslag bewerken en klik op Nummer wijzigen naast Nummer bij de projectgegevens. Geef het nieuwe nummer in en klik op Bewaar.


Hoe voeg ik witruimte toe in mijn werfverslag ?

Soms wil je extra witruimte toevoegen in je verslag om de leesbaarheid te verhogen, plaats te maken voor een handtekening of je tekst beter te structureren.

Ga naar Verslagen >> Verslag bewerken. Gebruik de code <br> om witruimte toe te voegen in je tekstblokken of in je opmerkingentabel.


Hoe voeg ik een pagina-einde toe aan mijn werfverslag?

Ga naar Verslagen >> Verslag bewerken. Klik nadien op Bewerken bij de tekstblokken Status project of Vrije tekst (er zijn er 3), klik vervolgens op het page break- icoon en klik nadien op Opslaan om deze toe te voegen aan je verslag.

 


Hoe duid ik een bedrijfsnaam aan als verantwoordelijke in plaats van een persoon?

Klik op Meer >> Account instellingen en scroll naar Instellingen verslagen en vul bij Weergave verantwoordelijke in verslagen de variabele [company_name] in.


Hoe wijzig ik de tijdszone in mijn account/verslagen?

Klik op Meer >> Account instellingen en scroll naar Datum en uur instellingen, selecteer de juiste tijdszone en klik op Save.


Hoe wijzig ik de bestandsnaam van mijn pdf verslagen?

Klik op Meer >> Account instellingen en scroll naar Instellingen verslagen, wijzig je bestandsnaam bij Bestandsnaam pdf verslagen en klik vervolgens op Save.

Tip: Gebruik de volgende variabelen: [report_number], [report_date], [report_time], [company_name], [site_description], [site_name] en [site_number].[company_name] in. Gewoon copy-pasten en klaar!


Hoe bepaal ik welke contacten getoond worden?

Ga naar Layout >> Bewerken >> 2. Settings. Scroll tot Layout contacten tabel en vink aan: Enkel contacten tonen die aan een opmerking zijn toegewezen of Enkel contacten tonen die aanwezig zijn. Klik vervolgens op Opslaan.

Tip: Op projectniveau kan je in de contactentabel in de voorlaatste kolom Show in reports Ja of Nee aanduiden:


Hoe maak ik een tweede (of meerdere) layout(s) aan?

Ga naar Layout en maak hier verschillende layouts aan, bijvoorbeeld een layout in het Frans en één in het Nederlands of één voor werfverslagen en één voor opleververslagen. 

Klik op Nieuwe layout toevoegen en doorloop de 4 tabs: template – settings – logo – email. Of kopieer een bestaande layout en bewerk deze vervolgens.

Nadien kan je een layout toekennen aan een bepaald project:

Het is ook steeds mogelijk om de layout van een verslag te wijzigen.

Klik op Verslagen >> Verslag bewerken en kies bovenaan je layout template:


Hoe gebruik ik tags voor opmerkingen?

Gebruik tags voor opmerkingen om extra visueel accent te leggen op bepaalde punten in je verslag, bijvoorbeeld: dringend of actie vereist. Zo kan je opmerkingen taggen in je verslagen met aangepaste en gepersonaliseerde labels.

Klik op Categorieën & checklists >> Tags voor opmerkingen en maak deze labels. Wijs ze vervolgens toe aan de gewenste opmerkingen (Verslagen >> Verslag bewerken).

Dit is hoe het werkt:

Tip: Vervolgens kan je in Alle opmerkingen filteren op de aangemaakte tags.


Hoe download ik mijn werfverslag als PDF?

Ga naar Verslagen en klik helemaal rechts van het verslag op PDF verslag.

Je kan dit ook doen vanuit Projecten. Of vanuit Verslag bewerken en dan bovenaan klikken op Rapport als PDF downloaden.


Hoe kan ik alle items van mijn verslag op basis van een checklijst zien en bewerken?

Klik op Verslagen >> Verslag bewerken. Scroll naar de opmerkingentabel en klik helemaal rechts van Opmerkingen op Toon de hele checklijst:

Je hele checklijst klapt open en je kan deze dan bewerken. Enkel de items die je bewerkt, worden in je verslag getoond.


Hoe voeg ik paginanummers toe aan mijn werfverslag?

Ga naar Layout >> Bewerken >> 3. Logo, header, footer en titels. Scroll naar beneden tot Footer voor verslag en gebruik de variabele [page]/[topage]:

Vervolgens wordt de paginanummers automatisch getoond in al je PDF verslagen.


Voilà. Opmerkingen, aanvullingen of andere vragen? Drop ze gerust in de comments!

(Visited 560 times, 1 visits today)